Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to ubezpieczenia dotyczące pojazdów w ruchu komunikacyjnym.

Aktualnie w naszej ofercie pełen zakres ubezpieczeń komunikacynych:

 • OC odpowiedzialności cywilnej
 • AutoCasco
 • MiniCasco
 • NNW czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • Assistance w kraju i za granicą
 • Auto Szyba
 • Opony
 • Bagaż
 • Zielona Karta
 • OC krótkoterminowe/komisowe
 • OC graniczne
 • Ochrona zniżek po szkodzie
 • Ochrona Prawna
 • Medical Assistance
 

Poniżej opis wybranych ryzyk oraz podpowiedzi jak wybrać najlepsze ubezpieczenie:

 

OC- czyli odpowiedzialność cywilna w ruchu posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe co jest  uregulowane przez Ustawę o Obowiązkowych Ubezpieczeniach, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r Nr 124, poz. 1152 z poźn. zmianami)      

W ustawie znajdziemy kilka bardzo ważnych informacji, m. in.:

Aktualne sumy gwarancyjne wynoszą:

·         5 000 000 Euro szkody na osobach

·       1 000 000 Euro za szkody na mieniu

Powyższe sumy mają odniesienie do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych

Obowiązek ubezpieczenia OC spoczywa na Właścicielu pojazdu, nawet jeśli pojazd "stoi" nieużywany w garażu lub warsztacie.

Okres ubezpieczenia OC:

Ubezpieczenie zawiera się na okres 12 miesięcy, gdzie wyjątek stanowią samochody komisowe, historyczne, wolnobieżne, zarejestrowane za granicą

Wypowiedzenie OC:

Zgodnie z w/w ustawą Ubezpieczenie OC przedłuża się na kolejny rok (za wyjątkiem ubezpieczeń po zbywcy przy zakupie samochodu) chyba, że zostanie umowa zostanie wypowiedziana przez Właściciela pojazdu najpóźniej na jeden dzień przed końcem ubezpieczenia. W przypadku zmiany Ubezpieczyciela, wypowiedzenie powinno zostać złożone u Agenta lub listowanie (mail lub poczta), gdzie jako skuteczną datę złożenia wypowiedzenia przyjmuje się datę nadania przesyłki zgodnie z stemplem pocztowym. Bardzo ważne, aby zatrzymać potwierdzenie nadania listu.

Nowość w OC!!!

Nowością w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych jest przejęcie likwidacji szkód przez Twojego Ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez sprawcę zdarzenia, który był ubezpieczony w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym!!! Niektóre Towarzystwa wprowadzają limit przejmowanych szkód, tzw. "drobnych szkód" do wysokości 5 tyś, inne towarzystwa nie stosują limitów. Opcja jest dostępna gratis lub za opłatą dodatkowej składki- w zależności od wyboru Ubezpieczyciela.

 

AutoCasco (AC) -czyli ubezpieczenie gwarantujące ochronę Twojego samochodu w zakresie szkód kradzieżowych, w ruchu i postoju, a także innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie AC wiąże się z większym wydatkiem, jednak zapewnia spokój i bezpieczeństwo Twojego portfela na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia. Aby tak było, ubezpieczenie AC musi być odpowiednio dobrane dla każdego Klienta, a najważniejszą kwestia jest świadomość odnośnie zakupionego ubezpieczenia. Każdy Klient posiada własne wymagania dlatego bardzo istotną kwestia jest indywidualne podejście do Twoich indywidualnych potrzeb.

Pamiętajcie, że cena nie może być najważniejszym wyznacznikiem zakupu ubezpieczenia AC !!!


No co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie AC:

 • Suma ubezpieczenia- czyli wartość Twojego samochodu. Zapytaj czy wartość samochodu jest wartością stałą przez 12 m-cy, czy zmienia się wraz z notowaniami rynkowymi
 
 • Redukcja sumy ubezpieczenia- zorientuj się, czy jest zniesiona czy wprowadzona. Jeśli jest wprowadzona to oznacza to, że po każdej wypłacie odszkodowania będziesz musiał doubezpieczyć ponownie swój samochód, co wiąże się z dodatkowymi kosztami
 
 • Wariant likwidacji szkód- zapytaj Agenta, jeśli interesuje Cię wariant serwisowy (naprawa w ASO) to zadbaj o to, bo w przeciwnym razie naprawa będzie się odbywała na zasadach kosztorysowych w nieautoryzowanym warsztacie.
 
 • Amortyzacja części- zużycie części wraz z wiekiem samochodu jest rzeczą normalną, jednak dla Twojego komfortu i spokoju najlepiej, aby ta opcja była zniesiona. Dzięki zniesieniu tej opcji masz możliwość likwidowania szkody w ASO, a także gwarancję wypłaty pełnego odszkodowania. W przypadku wyrażenia zgody na amortyzację części składka za Twoje ubezpieczenie będzie niższa ale musisz się liczyć z niższym odszkodowaniem (amortyzacja jest naliczana wg Ogólnych Warunków Ubezpieczenia każdego Towarzystwa- zapytaj ile wynosi)
 
 • Udział wlasnymoże być obligatoryjny (np. z tyt. wieku właściciela lub kierującego) lub dobrowolny. Udział własny lub franszyza redukcyjna polega na potrąceniu z wypłaconego ustalonego % odszkodowania/lub kwoty. Zapytaj nas czy możesz wykupić ten udział.
 
 • Franszyza integralna- to w praktyce nic innego jak wyznaczenie minimalnej kwoty odszkodowania, za które Towarzystwo ponosi odpowiedzialność. Im niższa franszyza integralna, tym lepiej.
 

MiniCasco (MC)– to ubezpieczenie w wariancie mini AC, z zakresem odpowiedzialności szkód kradzieżowych (z wprowadzonym udziałem własnym), szkód wynikających ze zdarzeń losowych (gradobicie, zwierzyna leśna, upadek drzew) oraz dewastacji

 

NNW - czyli dobrowolne ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie trochę niedoceniane przez Ubezpieczających, jednak dające gwarancję pomocy dla poszkodowanych w czasie wypadku- dla Kierowcy i pozostałych podróżujących danym samochodem. Ubezpieczenie NW pokrywa za koszty leczenia, uszczerbek na zdrowiu, odszkodowania dla Kierowcy i wszystkich Podróżujących. Składka za ubezpieczenie NW jest uzależniona od sumy ubezpieczenia.

 

ASSISTANCE czyli dodatkowa pomoc w podróży

Pomoc Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, jednak niektóre Towarzystwa oferują tzw. Mini Assistance już przy zakupie OC. Mini Assistance jest często opcją gratisową lub za opłatą dodatkowej składki. Mini Assistance obejmuje zwykle wyłącznie holowanie po kolizji/zdarzeniu zarówno dla pojazdu poszkodowanego jak i dla samochodu sprawcy.

Przy zakupie AC otrzymujemy możliwość wykupienia szerszego zakresu ubezpieczenia ASSISTANCE. Wybór ubezpieczenia jest bardzo uzależniony od Twoich indywidualnych potrzeb.


Na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie ASSISTANCE:

 • zakres ubezpieczenia - Polska lub Polska + Europa
 • franszyza kilometrowa- czyli wprowadzenie umownej odległości powyżej której działa pomoc Assistance
 • holowanie- a właściwie kiedy przysługuje, jakie są limity holowania, gdzie będziesz holowany, czy holowanie przysługuje także po awari
 • samochód zastępczy- kiedy przysługuje, czy musisz być holowany przez Ubezpieczyciela, na jaki okres otrzymasz samochód zastępczy, czy przysługuje przy awarii czy tylko przy szkodzie z OC lub/i z AC
 • inne usługi- pomoc medyczna, informacyjna, tłumacza, prawnika, hotel, zmiennik kierowcy, transport, wymiana ogumienia, brak paliwa, nieodpowiednie paliwo, rozładowanie akmulatora, naprawa na miejscu zdarzenia,  itd.

Zapraszamy do naszego biura

Twoje Ubezpieczenia Beata Tarkota !!!


Możesz też skorzystać  z naszego formularza kontaktowego

(zakładka KONTAKT)


Gwarantujemy najlepiej dopasowane ubezpieczenie do Twoich indywidualnych potrzeb!!!

 

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.