Poradnik

1. Miałem wypadek!!! Co dalej?

Jeżeli zostałeś poszkodowany przez inny pojazd, możesz skorzystać z możliwości jaką daje Internet i zweryfikować, czy sprawca zdarzenia ma aktualnie wykupioną polisę ubezpieczenie OC,

oto link: 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny


2. Czy wzywać Policję?

Nie koniecznie, chyba że sprawa jest kwestią sporną i żadna ze stron nie bierze odpowiedzialności za zdarzenie! Wówczas wizyta służb mundurowych jest konieczna, a nawet bezpieczniejsza! Musisz jednak liczyć się z karą -mandatem, jeżeli okaże się, że to Ty jesteś sprawca zdarzenia!


3. Policja nie jest konieczna. Co dalej?

Koniecznie spisz wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. W oświadczeniu musisz pamiętać, aby zapisać dane  samochodów (nr rej, nr vin), dane właścieli pojazdów (imię i nazwisko, adres, pesel, telefon), dane osób biorących udział w zdarzeniu- gdyż nie zawsze kierujący pojazdem jest jego właścicielem (dane jak przy właścielu pojazdu), dane z polisy (nazwa Towarzystwa i numer polisy)

Możesz wykorzystać swój telefon i zrobić zdjecie dowodu rejestracyjnego oraz polisy.

Koniecznie pamiętaj, aby obie strony czytelnie podpisały wspólne oświadczenie o zdarzeniu w którym jedna ze stron bierze odpowiedzialność za zdarzenie !!!

Przy zawieraniu polisy otrzymałeś od nas druk - zwany oświadczeniem o zdarzeniu drogowym- wykorzystaj go- pomoże Ci zebrać wszelkie niezbędne dane do zgłoszenia szkody!!!

 

4. Nie mam ważnego OC!!! 

Zgoodnie z ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach, każdy zarejestrowany pojazd podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.Za brak obowiazkowego ubezpieczenia pojazdów w ruchu OC, Ustawodawca nakłada wysokie kary. Poniżej informacja o wysokości kar ustalonych na rok 2014:

Wysokość kar jest uzalezniona jest od:

- rodzaju pojazdu (osobowy, ciężarowy, autobus, ciągnik)

- okresu pozostawania bez OC:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;


Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2014 roku: 

gradacja opłaty 

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

 pozostałe pojazdy

OC rolników

         

 100%

3 360 zł

 5 040 zł

 560 zł

 

 170 zł

 

  50%

 1 680 zł

 2 520 zł

 280 zł

  20%

 670 zł

   1 010 zł

 110 zł

 
 Wszelkie niezbędne i użyteczne informacje dotyczace ustawy OC oraz obowiązujacych przepisów znajdą Państwo na stronie UFG, oto link: