Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne- co to właściwie jest?

To ubezpieczenie dla Ciebie i Twojej Rodziny na czas Waszego wyjazdu turystycznego, które chroni Cię na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń podczas twojego urlopu.

Dla Kogo?

Adresatem ubezpieczeń jesteś Ty, Twoja Rodzina, a także grupa osób wspólnie z Tobą wyjeżdżających

Po co?

Aby w razie przykrego zdarzenia (choroba, nieszczęśliwy wypadek, pobyt w szpitalu) zagwarantować sobie komfort i bezpieczeństwo finansowe w przypadku ewentualnego leczenia z możliwością bezpiecznego powrotu do kraju.

Czy to wszystko?

Oczywiście, że nie!!! Ubezpieczenie Turystyczne to także:

- Ubezpieczenie NW- dzięki któremu otrzymasz wypłatę odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu

- Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym- które daje Ci gwarancję ubezpieczenia na wypadek, gdybyś wyrządził szkodę na osobie lub mieniu osób trzecich

- Ubezpieczenie Bagażu- gdyby Twój bagaż zaginął podczas Twojej podróży

- Assistance- czyli organizacja powrotu dla Ciebie oraz osób Towarzyszących, pokrycie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwania, organizacja odwiedzin osób bliskich oraz ich zakwaterowanie w czasie Twjego pobytu w szpitalu, organizacja kontynuacji leczenia w kraju po powrocie do domu

- Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zorganizowanej imprezie turystycznej albo wczesniejszego powrotu

Ubezpieczenia turystyczne zapewniaja pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego- szpital, koszty zabiegów i operacji, koszty wizyt lekarskich. badań pomocniczych (np RTG, EKG, rezonans ect),  transport między placówkami medycznymi, leczenie stomatologiczne, zwrot kosztów zakupu lekarstw i opatrunków (recepta), zwrot kosztów zakupu protez, okularów korekcyjnych ect